Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 87
(361 kB)
Prohlášení členů Evropské rady
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.4.2021.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. doc. PhDr. Mikuláš Bek, který přijal k tomuto tisku dne 21.4.2021 usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 87/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 28.4.2021.

Svým usnesením č. 195, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.