Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 90
(1599 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.5.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.5.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 2.6.2021 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 90/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 10.6.2021.

Svým usnesením č. 227, v hlasování č. 68 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.