Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 92
(993 kB)
Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2020
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.5.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.5.2021.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. doc. PhDr. Mikuláš Bek, který přijal k tomuto tisku dne 2.6.2021 usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 92/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 10.6.2021.

Svým usnesením č. 223, v hlasování č. 60 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.