Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 131
(439 kB)
Zasedání Evropské rady (24. a 25. června 2021) - závěry
Náhled podkladového materiálu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.7.2021.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, který přijal k tomuto tisku dne 14.7.2021 usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 131/1.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 22.7.2021.

Svým usnesením č. 276, v hlasování č. 84 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.