Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 136
(506 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 799
Novela z. - energetický zákon - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 799/0 dne 30. 3. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020 (usnesení č. 279). Určil zpravodaje: Ing. Patrik Nacher a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1469).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 799/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 799/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 5. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 799/3, který byl rozeslán 28. 5. 2021 v 11:48.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 11. 6. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 799/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 14., 16. 7. 2021 na 111. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 250, usnesení č. 1757).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.7.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.8.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.7.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Hana Žáková, který přijal k tomuto tisku dne 11.8.2021 usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 136/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Hana Žáková, který přijal k tomuto tisku dne 18.8.2021 usnesení č. 93.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Hana Žáková, který přijal k tomuto tisku dne 25.8.2021 usnesení č. 94, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 136/4.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 18.8.2021 a dne 25.8.2021.

Svým usnesením č. 281 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přerušuje projednávání.

Svým usnesením č. 295, v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.8.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 362/2021.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 8. 2021 poslancům jako tisk 799/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 8. 2021 poslancům jako tisk 799/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 36, usnesení č. 1774).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 9. 2021.
  Prezident zákon podepsal 27. 9. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 9. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2021.

Témata EUROVOC: cena energiecenová regulaceenergetická politikaenergetické právoobchodní zprostředkovatelplynárenský průmyslvýroba energie