Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 140
(369 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1230
Novela z. o důchodovém pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1230/0 dne 31. 5. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2021 (usnesení č. 407). Určil zpravodaje: Mgr. Lenka Dražilová, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 23. 6. 2021 na 110. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 23. 6. 2021 na 110. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1719).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 13 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9., 14. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1230/1, který byl rozeslán 15. 7. 2021 v 13:56.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 7. 2021 na 115. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 11, usnesení č. 1763).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.8.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.9.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.8.2021.

Garančním výborem je Výbor pro sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Adámek, který přijal k tomuto tisku dne 17.8.2021 usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 140/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 18.8.2021.

Svým usnesením č. 293, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 19.8.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 323/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 8. 2021.
  Prezident zákon podepsal 29. 8. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 8. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 9. 2021.

Témata EUROVOC: důchodový plánsociální dávky