Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 145
(586 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 911
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 911/0 dne 24. 6. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: lic. Marek Novák, MBA a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1481).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 911/4, který byl rozeslán 26. 3. 2021 v 9:45.

 • G
 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 5. 2021 na 98. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 348, usnesení č. 1647).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 911/8, který byl rozeslán 17. 6. 2021 v 11:30.

 • G
 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 28. 7. 2021 na 113. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 6. 8. 2021 na 116. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 54, usnesení č. 1767).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.8.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 11.9.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.8.2021.

Garančním výborem je Výbor pro sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miluše Horská, který přijal k tomuto tisku dne 25.8.2021 usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 145/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 9.9.2021.

Svým usnesením č. 305, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.9.2021 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 363/2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 9. 2021.
  Prezident zákon podepsal 24. 9. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 9. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2021.

Témata EUROVOC: ochrana dítěteopuštěné dítěpráva dítěteprávo na spravedlnostsiroteksociální politikasociální práva