Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 147
(465 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky, kterým se mění zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Václav Láska.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.8.2021.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 8.12.2021.

Senát přikázal senátní tisk dne 9.9.2021.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. JUDr. Ing. Zdeněk Hraba.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Ing. Zdeněk Hraba

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 9.9.2021.

Svým usnesením č. 304, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.