Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 149
(387 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Miroslava Balatky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Miroslav Balatka, senátor Přemysl Rabas, senátor Herbert Pavera, senátor Ladislav Chlupáč, senátor Zbyněk Linhart, senátor Marek Ošťádal, senátor Miroslav Plevný, senátorka Adéla Šípová, senátor Patrik Kunčar, senátor Jan Horník, senátor Marek Hilšer, senátorka Šárka Jelínková, senátor Lukáš Wagenknecht.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.9.2021.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 8.11.2021.

Senát přikázal senátní tisk dne 9.9.2021.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Leopold Sulovský.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 9.9.2021.

Svým usnesením č. 307, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.