Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 151
(383 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Holáska a Marka Hilšera, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jan Holásek, senátor Marek Hilšer.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.9.2021.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 26.12.2021.

Senát přikázal senátní tisk dne 27.10.2021.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. MUDr. Roman Kraus.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Roman Kraus, který přijal k tomuto tisku dne 24.11.2021 usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 151/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 26.10.2021.

Svým usnesením č. 325, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.1.2022.

Svým usnesením č. 360, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.