Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 162
(450 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Jitka Seitlová, senátor Jan Horník, senátor Tomáš Fiala, senátorka Adéla Šípová, senátor Petr Orel, senátor Tomáš Goláň, senátor Jaroslav Chalupský, senátor Zbyněk Linhart, senátorka Šárka Jelínková, senátorka Jaromíra Vítková.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 7.10.2021.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 26.12.2020.

Senát přikázal senátní tisk dne 27.10.2021.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Renata Chmelová.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 27.10.2021.

Svým usnesením č. 332, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.1.2022.

Svým usnesením č. 359, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - změna lhůty.