Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 163
(331 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1342
Novela z. o platu představitelů státní moci

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1342/0 dne 20. 9. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 29. 9. 2021. Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 123)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 10. 2021 na 120. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1814).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 5. 10. 2021 na 120. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 4, usnesení č. 1814).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.10.2021.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.11.2021.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2021.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Vladislav Vilímec, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2021 usnesení č. 109, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 163/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 27.10.2021.

Svým usnesením č. 326, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Témata EUROVOC: finanční příjem členů parlamentumzdamzdová politikamzdové tarifypolitika úsporných opatřeníposlanec EPposlanec parlamentustanovení mzdy