Senát
Třinácté funkční období 2020-2022
Senátní tisk č. 165
(431 kB)
Zasedání Evropské rady (21. a 22. října 2021) - závěry
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.10.2021.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. doc. PhDr. Mikuláš Bek, který přijal k tomuto tisku dne 26.10.2021 usnesení č. 136, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 165/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 5.11.2021.

Svým usnesením č. 334, v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.