Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 114
(51 kB)
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č.140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jiří Liška, senátor Tomáš Julínek, senátorka Dagmar Lastovecká, senátor Vladislav Malát.

Informace o jednání v Senátu

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 10.1.2000.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jan Ruml, který přijal k tomuto tisku dne 5.1.2000 usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 114/1.

Další výbory:

Senát nepřijal k tisku usnesení.