Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 348
(75 kB)
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Emil Škrabiš, senátor Karel Korytář, senátor Jiří Liška, senátor Vladimír Oplt, senátor Jaroslav Petřík, senátor Jiří Rückl.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.10.2000.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 28.1.2001.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Smutný, který nepřijal k tomuto tisku dne 4.1.2001 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 348/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 2.3.2001.

Svým usnesením č. 73, v hlasování č. 74 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Vláda zaslala stanovisko 9. 3. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 4. 2001 jako tisk 868/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 868
Senát. zák. o poskyt. náhrad škod způsob. chráněn. živočichy

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 868/0 dne 12. 3. 2001.

Navazující senátní tisk č. 129.

Témata EUROVOC: chráněný druhnáhrada škodyochrana živočišné říše