Senát
Druhé funkční období 1998-2000
Senátní tisk č. 84
(186 kB)
Návrh senátního návrhu ústavního zákona Komise Senátu pro Ústavu České republiky, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce komise Senátu Jiří Stodůlka.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.9.1999.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 26.11.1999.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaroslav Šula, který přijal k tomuto tisku dne 2.12.1999 usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 84/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaroslav Šula, který přijal k tomuto tisku dne 16.12.1999 usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 84/11.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaroslav Šula, který přijal k tomuto tisku dne 6.1.2000 usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 84/12.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 5.4.2001.

Svým usnesením č. 515, v hlasování č. 72 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere zpět senátní návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 5.4.2001.

Svým usnesením č. 515, v hlasování č. 72 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere zpět senátní návrh zákona.