Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 101
(303 kB)
Návrh senátního návrhu ústavního zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. a ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce komise Senátu Jiří Stodůlka - Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.8.2001.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 6.10.2001.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Janata, který nepřijal k tomuto tisku dne 10.10.2001 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 4, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 101/1.

Další výbory:

Souhrnné pozměňovací návrhy byly rozdány jako senátní tisk č. 101/9.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 24.10.2001.

Svým usnesením č. 181, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 24.10.2001.

Svým usnesením č. 181, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 11. 2001. Vláda zaslala stanovisko 5. 12. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 12. 2001 jako tisk 1134/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1134
Senátní návrh zákona Ústava České republiky

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1134/0 dne 2. 11. 2001.

Témata EUROVOC: parlamentní imunitaprezidentské volbyvolební právoústavaústavní právo