Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 102
(46 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Roberta Koláře a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Robert Kolář, senátor Jan Hadrava, senátor Petr Fejfar, senátorka Soňa Paukrtová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 8.8.2001.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 30.11.2001.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 7.11.2001 usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 102/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 5.12.2001 usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 102/5.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 19.12.2001.

Svým usnesením č. 245, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 1. 2002. Vláda zaslala stanovisko 29. 1. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 1. 2002 jako tisk 1207/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1207
Senátní novela zákona o majetku České republiky

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1207/0 dne 3. 1. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2002 (usnesení č. 517). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2139).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2002 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 1207/Z.
  • Rozpočtový výbor vydal 16. 4. 2002 stanovisko doručené poslancům jako tisk 1207/Z.

Témata EUROVOC: dědictvídítěnemocniční zařízenínemovitý majetekobecpřevod vlastnictvísoukromý majetektransplantace orgánůveřejný majetek