Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 128
(35 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 296.

Navrhovatelem je zástupce Senátu František Kroupa.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 4. 2001. Vláda zaslala stanovisko 26. 4. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 4. 2001 jako tisk 896/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 896
Senátní návrh zákona o přestupcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 896/0 dne 3. 4. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 4. 2001 (usnesení č. 402). Určil zpravodaje: JUDr. Dalibor Matulka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16., 23. 5. 2001 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1606).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 6. 2001 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 896/2.
  • Ústavně právní výbor vydal 21. 6. 2001 stanovisko doručené poslancům jako tisk 896/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo v podrobné rozpravě 19. 9. 2001 na 38. schůzi odročeno (usnesení č. 1722).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 10. 2001 na 39. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 170, usnesení č. 1765).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.11.2001.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ondřej Feber, který přijal k tomuto tisku dne 15.11.2001 usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 128/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ondřej Feber, který přijal k tomuto tisku dne 16.1.2002 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 128/3.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 6.12.2001.

Svým usnesením č. 232, v hlasování č. 111 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přerušuje projednávání.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 6.12.2001.

Svým usnesením č. 232, v hlasování č. 111 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přerušuje projednávání.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 17.1.2002.

Svým usnesením č. 264, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 18.1.2001 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 78/2002.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 1. 2002 poslancům jako tisk 896/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 1. 2002 poslancům jako tisk 896/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 118, usnesení č. 2018).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 2. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 2. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 2. 2002.

Témata EUROVOC: dolní komorahorní komorajednací řád parlamentuposlanec parlamentusprávní sankcetrestný čin