Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 129
(22 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 348.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Emil Škrabiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 868/0 - Senát. zák. o poskyt. náhrad škod způsob. chráněn. živočichy

zatím není databáze PS

Hlasování č. 294 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.11.2001.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.12.2001.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Smutný, který přijal k tomuto tisku dne 14.11.2001 usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 129/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 29.11.2001.

Svým usnesením č. 217, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 476/2001.

Témata EUROVOC: chráněný druhnáhrada škodyochrana živočišné říše