Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 157
(38 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bartoše a dalších senátorů o podpoře rodiny
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor František Bartoš, senátor Milan Špaček, senátor Jiří Stodůlka, senátor Pavel Janata, senátor Jaroslav Šula, senátor Jiří Šenkýř.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.12.2001.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 16.2.2002.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Alena Palečková, který nepřijal k tomuto tisku dne 13.2.2002 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 157/1.

Další výbory:

Senát nepřijal k tisku usnesení.