Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 58
(99 kB)
Návrh senátního návrhu ústavního zákona o referendu o vstupu České republiky do Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce komise Senátu Jiří Stodůlka.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.5.2001.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JuDr. Dagmar Lastovecká, který přijal k tomuto tisku dne 20.6.2001 usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 58/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 28.6.2001.

Svým usnesením č. 136, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 28.6.2001.

Svým usnesením č. 136, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 7. 2001. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2001 jako tisk 996/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 996
Senátní návrh o referendu o vstupu ČR do EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 996/0 dne 3. 7. 2001. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0996P.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 8. 2001. Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1831).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 996/3, který byl rozeslán 1. 2. 2002.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno (usnesení č. 2050).

Témata EUROVOC: přistoupení k Evropské uniireferendumsmlouva o přistoupení k Evropským společenstvímčlenství v Evropské unii