Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 76
(167 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Lišky, Tomáše Julínka, Dagmar Lastovecké, Vladislava Maláta a dalších senátorů o zpřístupnění dokumentů vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti a některých bezpečnostních složek komunistického režimu, kterým se mění zákon č.140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jiří Liška, senátor Tomáš Julínek, senátorka Dagmar Lastovecká, senátor Josef Pavlata, senátor Jaroslav Mitlener, senátorka Daniela Filipiová, senátor Luděk Sefzig, senátor Pavel Eybert, senátor Jaroslav Kubera, senátor Bohumil Kulhánek, senátor Vladimír Kulhánek, senátor Bohumil Kulhánek, senátor Vladimír Kulhánek, senátorka Alena Palečková, senátor Přemysl Sobotka, senátor Mirek Topolánek, senátor Milan Balabán, senátor Vlastimil Šubrt, senátor Jaroslav Horák, senátor Alexandr Novák, senátor Vladislav Malát, senátorka Irena Ondrová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.6.2001.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.8.2001.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Vladimír Kulhánek, který přijal k tomuto tisku dne 1.8.2001 usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 76/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 9.8.2001.

Svým usnesením č. 175, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 9.8.2001.

Svým usnesením č. 175, v hlasování č. 69 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 8. 2001. Vláda zaslala stanovisko 14. 9. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2001 jako tisk 1021/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1021
Senátní návrh zák. o zpřístupnění svazků StB

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1021/0 dne 4. 9. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 2001 (usnesení č. 449). Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1825).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 1. 2002 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 1021/Z.
  • Ústavně právní výbor vydal 28. 1. 2002 stanovisko doručené poslancům jako tisk 1021/Z.
  • Výbor pro obranu a bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 21. 1. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1021/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1021/3, který byl rozeslán 5. 2. 2002 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 376, usnesení č. 2056).

Navazující senátní tisk č. 198.

Témata EUROVOC: archivdůvěrná informacekomunistická stranaukládání datzpřístupňování informací