Senát
Třetí funkční období 2000-2002
Senátní tisk č. 77
(364 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Milana Šimonovského, Daniela Kroupy, Roberta Koláře, Jiřího Šenkýře, Heleny Rögnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb. a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněném pod č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 98/2001 Sb. a zákona č. 104/2001 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 286.

Navrhovateli jsou senátor Milan Šimonovský, senátor Daniel Kroupa, senátor František Kroupa, senátor Michael Žantovský, senátor Josef Kaňa, senátor Jiří Šenkýř, senátorka Helena Rögnerová, senátor Stanislav Bělehrádek, senátor Jaroslav Šula, senátor Edvard Outrata, senátor Ondřej Feber, senátorka Jitka Seitlová, senátor Josef Jařab, senátor Oldřich Dočekal, senátor Karel Barták, senátor Jan Hadrava, senátor Robert Kolář, senátor Jan Ruml, senátor Jiří Stodůlka, senátor Vladimír Schovánek, senátorka Zuzana Roithová, senátor František Bartoš, senátor Adolf Jílek, senátorka Soňa Paukrtová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.6.2001.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 5.7.2001.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Richard Falbr, který nepřijal k tomuto tisku dne 25.7.2001 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 77/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 9.8.2001.

Svým usnesením č. 176, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 9.8.2001.

Svým usnesením č. 176, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 8. 2001. Vláda zaslala stanovisko 14. 9. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 9. 2001 jako tisk 1022/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1022
Senátní návrh zákona o volbách do Parlamentu ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1022/0 dne 4. 9. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 2001 (usnesení č. 449). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1836).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 1. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1022/3, který byl rozeslán 5. 2. 2002 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2002 na 46. schůzi.Projednávání zákona bylo 13. 2. 2002 na 46. schůzi přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 9. 4. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 865, usnesení č. 2217).

Témata EUROVOC: dvoukomorový systémkorespondenční hlasováníorganizace volebparlamentní volby