Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 116
(19 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Martin Pecina.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 823
Novela z. o právu shromažďovacím

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 823/0 dne 5. 5. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 5. 2009 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1284).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 266, usnesení č. 1284).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.6.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.7.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2009.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jaromír Jermář, který přijal k tomuto tisku dne 21.7.2009 usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 116/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 22.7.2009.

Svým usnesením č. 252, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 294/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 8. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Témata EUROVOC: právo na demonstrace