Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 227
(27 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Michaela Šojdrová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 10. 2009. Vláda zaslala stanovisko 19. 11. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 11. 2009 jako tisk 939/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 939
Novela z. o nemocenském pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 939/0 dne 22. 10. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0939.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2009 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: Ing. David Kafka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 1. 12. 2009 na 66. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 1. 12. 2009 na 66. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1496).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2010 na 67. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 939/3, který byl rozeslán 29. 1. 2010 v 16:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 2. 2010 na 72. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 13, usnesení č. 1592).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.2.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.3.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.2.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Pavel Čáslava, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2010 usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 227/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 24.3.2010.

Svým usnesením č. 436, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 31.3.2010 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 166/2010.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 3. 2010 poslancům jako tisk 939/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 3. 2010 poslancům jako tisk 939/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 25, usnesení č. 1657).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 4. 2010.
  Prezident zákon nepodepsal a 29. 4. 2010 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 939/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 939/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 18. 5. 2010 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 12, usnesení č. 1683).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2010.

Témata EUROVOC: mateřský příspěveksociální dávkyzdravotní pojištění