Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 377
(861 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Radek John.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 70
Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 70/0 dne 3. 9. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2010 (usnesení č. 13). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Ivana Řápková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 9. 2010 na 5. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 41).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 70/2, který byl rozeslán 1. 11. 2010 v 12:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2010 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 128, usnesení č. 159).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.11.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.11.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Kladívko, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2010 usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 377/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 8.12.2010.

Svým usnesením č. 25, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 427/2010.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 12. 2010 poslancům jako tisk 70/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 12. 2010 poslancům jako tisk 70/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 12. 2010 na 11. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 9, usnesení č. 260).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 12. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2010.

Témata EUROVOC: azylové právocizinecké právocizí státní občanpovolení k pobytuvstup cizincůvyhoštěnívízová politika