Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 379
(58 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 145
Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 145/0 dne 14. 10. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 10. 2010 (usnesení č. 32). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 10. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 106).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 4 dny.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 11. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 145/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 11. 2010 na 7. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 145/2, který byl rozeslán 3. 11. 2010 v 15:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2010 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 140, usnesení č. 160).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.11.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.11.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který nepřijal k tomuto tisku dne 7.12.2010 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 379/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 8.12.2010.

Senát nepřijal k tisku usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 402/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2010.

Témata EUROVOC: cena energieobnovitelné zdrojesolární energiestátní podporavýroba energie