Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 43
(70 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 605
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 605/0 dne 12. 9. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2008 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 3. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 3. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 957).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 12. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 605/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 605/2, který byl rozeslán 10. 2. 2009 v 16:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2009 na 48. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 414, usnesení č. 1085).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 605/3, který byl rozeslán 20. 2. 2009 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 3. 2009 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 24, usnesení č. 1096).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 6.3.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 6.4.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 10.3.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 25.3.2009 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 43/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 26.3.2009.

Svým usnesením č. 116, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 87/2009.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 3. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 3. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 3. 2009.

Témata EUROVOC: daň z přidané hodnotydaň ze spotřebyharmonizace danípřibližování legislativy