Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 184
(376 kB)
Návrh zákona o zdravotnické záchranné službě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 406
Vl.n.z. o zdravotnické záchranné službě

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 406/0 dne 1. 7. 2011.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 1. 7. 2011. Určil zpravodaje: MUDr. Jiří Štětina a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 7. 2011 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 623).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 8. 2011 na 22. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 406/2, který byl rozeslán 31. 8. 2011 v 13:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 9. 2011 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 84, usnesení č. 679).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.9.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.10.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.9.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Zdeněk Schwarz, který přijal k tomuto tisku dne 5.10.2011 usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 184/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 12.10.2011.

Svým usnesením č. 342, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.10.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 374/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 10. 2011 poslancům jako tisk 406/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 10. 2011 poslancům jako tisk 406/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3., 4., 5., 6. 11. 2011 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 332, usnesení č. 823).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 11. 2011.

Témata EUROVOC: organizace zdravotnictvíprvní pomocpřevoz nemocnýchzdravotnická služba