Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 391
(361 kB)
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Alena Hanáková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 580
Vl.n.z. o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábožen. společ.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 580/0 dne 19. 1. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 2. 2012 (usnesení č. 221). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3., 7. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1026).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 580/3, který byl rozeslán 8. 6. 2012 v 11:47.

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 15., 20., 22. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 11., 13., 14. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1251).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.7.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.8.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.7.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 8.8.2012 usnesení č. 302, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 391/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 15.8.2012.

Svým usnesením č. 713, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 16.8.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 428/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 8. 2012 poslancům jako tisk 580/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 8. 2012 poslancům jako tisk 580/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7., 8. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 156, usnesení č. 1359).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 11. 2012.
  Prezident zákon 22. 11. 2012 nepodepsal a nevrátil zpět sněmovně.
  Stanovisko prezidenta rozesláno 22. 11. 2012 poslancům jako sněmovní dokument 4603.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 11. 2012.

Témata EUROVOC: církevodškodněnípřevod vlastnictvíveřejný majetekvztah mezi církví a státem