Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 1
(47 kB)
Vládní návrh kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda), podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2004
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra František Bublan.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.12.2004.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 844.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 5.3.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.1.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Josef Zoser, který přijal k tomuto tisku dne 23.2.2005 usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 1/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 24.3.2005.

Svým usnesením č. 86, v hlasování č. 58 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Rakouskomigracenelegální migraceČeská republika