Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 10
Rozhodnutí vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2007

Navrhovatelem je ministr obrany Jiří Šedivý.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 18.12.2006.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 117.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.12.2006.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jiří Pospíšil, který přijal k tomuto tisku dne 17.1.2007 usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 10/1.

Témata EUROVOC: NATOarmádaletecká dopravanadnárodní ozbrojené sílypozemní dopravavojenské cvičenívstup cizinců