Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 100
(100 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka, Richarda Sequense, Josefa Novotného, Jana Horníka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Martin Mejstřík, senátor Richard Sequens, senátor Josef Novotný, senátor Jan Horník, senátor Jaromír Štětina.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.7.2007.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.12.2007.

Senát přikázal senátní tisk dne 20.9.2007.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Volný, který přijal k tomuto tisku dne 17.10.2007 usnesení č. 35.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Volný, který přijal k tomuto tisku dne 28.11.2007 usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 100/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.9.2007.

Svým usnesením č. 206, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 31.10.2007.

Svým usnesením č. 230, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 17.1.2008.

Svým usnesením č. 297, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přerušuje projednávání.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 26.3.2008.

Svým usnesením č. 359, v hlasování č. 86 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.