Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 101
(42 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 901
Novela z. o státní pomoci při obnově území

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Fejfar, který přijal k tomuto tisku dne 21.7.2005 usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 101/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 3.8.2005.

Svým usnesením č. 202, v hlasování č. 67 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 5.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 347/2005.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2005.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 9. 2005.

Témata EUROVOC: oblast katastrofypojištěnípomoc obětem neštěstípřírodní katastrofastátní podpora