Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 103
(148 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Fejfar, který přijal k tomuto tisku dne 21.7.2005 usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 103/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 29.7.2005.

Svým usnesením č. 196, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 3.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 345/2005.