Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 104
(44 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Libor Ambrozek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 767
Novela z. o nakládání s gen. modif. organismy

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 767/0 dne 8. 9. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 9. 2004 (usnesení č. 326). Určil zpravodaje: Ing. Ludmila Brynychová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1468).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 767/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 767/2, který byl rozeslán 23. 6. 2005 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 548, usnesení č. 1786).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Josef Vaculík, který přijal k tomuto tisku dne 20.7.2005 usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 104/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 29.7.2005.

Svým usnesením č. 197, v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 3.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 346/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 9. 2005.

Témata EUROVOC: biotechnologiegeneticky modifikovaný organismusgenetické inženýrstvíoznačení výrobkuprevence environmentálních rizikprůmyslově vyráběná krmivazdravotní rizikozpracované potraviny