Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 105
(60 kB)
Návrh senátního návrhu zákona Ústavně-právního výboru, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce výboru Senátu Jaroslav Kubera.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.8.2007.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.11.2007.

Senát přikázal senátní tisk dne 20.9.2007.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, který přijal k tomuto tisku dne 28.11.2007 usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 105/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 20.9.2007.

Svým usnesením č. 207, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 6.12.2007.

Svým usnesením č. 271, v hlasování č. 57 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 12. 2007. Vláda zaslala stanovisko 18. 1. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2008 jako tisk 382/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 382
Novela zákona o pozemních komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 382/0 dne 17. 12. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2008 (usnesení č. 202). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Kala a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 639).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 5. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 5. 2008 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 382/4, který byl rozeslán 14. 5. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 2. 2009 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 392, usnesení č. 1075).

Navazující senátní tisk č. 38.

Témata EUROVOC: bezpečnost silničního provozupozemní dopravasoukromý majetekvlastnictvíúdržba