Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 106
(319 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra František Bublan.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 916
Novela z. o pobytu cizinců na území České republiky - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 916/0 dne 11. 3. 2005.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1580).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 916/2, který byl rozeslán 16. 6. 2005 v 17:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 324, usnesení č. 1754).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Štětina, který přijal k tomuto tisku dne 27.7.2005 usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 106/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 5.8.2005.

Svým usnesením č. 219, v hlasování č. 169 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 8.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 428/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 916/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 916/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 84, usnesení č. 1873).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 9. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 10. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 10. 2005.

Témata EUROVOC: cizinecké právocizí státní občanpolicieprovozní nákladyvstup cizincůvyhoštěnívízová politika