Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 108
(128 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra František Bublan.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 882
Novela z. o azylu a Policii ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 882/0 dne 28. 1. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1582).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 882/4, který byl rozeslán 17. 6. 2005 v 12:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 352, usnesení č. 1756).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Štětina, který přijal k tomuto tisku dne 27.7.2005 usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 108/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 5.8.2005.

Svým usnesením č. 221, v hlasování č. 171 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 8.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 350/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 9. 2005.

Témata EUROVOC: azylové právocizinecké právopomoc uprchlíkůmpovolení k pobytu