Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 109
(138 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 822
Novela z. o výkonu ústavní výchovy

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Milan Bureš, který přijal k tomuto tisku dne 20.7.2005 usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 109/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 28.7.2005.

Svým usnesením č. 183, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 3.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 383/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 822/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 822/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 80, usnesení č. 1834).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Témata EUROVOC: dítěochrana práv a svobodspeciální vzdělávánívyživovací povinnostzločinnost mládežezvláštní výchovná péčeškolství