Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 110
(27 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Miroslav Kalousek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2004. Vláda zaslala stanovisko 26. 1. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 1. 2005 jako tisk 849/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 849
N. z. o platu představitelů státní moci

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 849/0 dne 23. 12. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0849.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 24. 2. 2005 na 41. schůzi, projednávání bylo odročeno (hlasování č. 573, usnesení č. 1577).
  Projednávání pokračovalo 23. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1590).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2005 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 849/Z.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 849/2, který byl rozeslán 17. 6. 2005 v 12:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 367, usnesení č. 1758).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Jan Nádvorník, který přijal k tomuto tisku dne 20.7.2005 usnesení č. 132.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Jan Nádvorník, který přijal k tomuto tisku dne 27.7.2005 usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 110/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 28.7.2005.

Svým usnesením č. 193, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 3.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 388/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 849/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 849/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 104, usnesení č. 1849).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 9. 2005.

Témata EUROVOC: finanční příjem členů parlamentuletecká dopravanáhrada výloh sekretariátuposlanec EPposlanec parlamentuposlanecká dietasoudce a státní zástupceveřejná funkce