Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 112
(76 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jan Grůza.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 2. 2005. Vláda zaslala stanovisko 4. 3. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 3. 2005 jako tisk 888/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 888
Novela z. o obchodu s reproduk.mater. lesních dřevin

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 888/0 dne 3. 2. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Určil zpravodaje: Ing. Ludmila Brynychová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1596).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 888/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 888/3, který byl rozeslán 23. 6. 2005 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 640, usnesení č. 1792).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 20.7.2005 usnesení č. 131.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který přijal k tomuto tisku dne 27.7.2005 usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 112/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 29.7.2005.

Svým usnesením č. 194, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 3.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 387/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 888/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 888/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 88, usnesení č. 1839).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Témata EUROVOC: geneticky modifikovaná rostlinalesní certifikaceochrana odrůd rostlinosivopěstování lesůrozmnožování rostlinudržitelné lesní hospodářstvízalesňování