Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 113
(37 kB)
Návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vlády ČR Pavelů Zářecký.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 914
Vl. n. ústav. z. o celostátním referendu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 914/0 dne 10. 3. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1600).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16., 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 914/2, který byl rozeslán 22. 6. 2005 v 11:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 439, usnesení č. 1779).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.7.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.7.2005.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 27.7.2005 usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 113/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stodůlka, který přijal k tomuto tisku dne 16.11.2005 usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 113/3.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 2.12.2005.

Svým usnesením č. 267, v hlasování č. 86 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 2.12.2005.

Svým usnesením č. 267, v hlasování č. 86 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 5.12.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 12. 2005 poslancům jako tisk 914/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 12. 2005 poslancům jako tisk 914/4.

Témata EUROVOC: hlasováníreferendumvolební systémústava