Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 114
(29 kB)
Návrh zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr obrany Karel Kühnl, ministr zdravotnictví Milada Emmerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 959
Vl. n. z. o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 959/0 dne 21. 4. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 4. 2005 (usnesení č. 432). Určil zpravodaje: Doc.Ing. Miloš Titz, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1678).

 • V
 • L

  Projednávání proběhlo 14. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 1720).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 959/3, který byl rozeslán 17. 6. 2005 v 12:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 370, usnesení č. 1759).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Richard Sequens, který nepřijal k tomuto tisku dne 27.7.2005 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 114/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 28.7.2005.

Svým usnesením č. 191, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 3.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 343/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 8. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 9. 2005.

Témata EUROVOC: fúze podnikůnemocniční zařízení