Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 115
(20 kB)
Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Milkan Šimonovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1010
Vl.n.z. o poskytnutí záruky na zajištění úvěru - EUROFIMA

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1010/0 dne 3. 6. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 22. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 22. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1739).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 2 dny.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1010/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1010/2, který byl rozeslán 28. 6. 2005 v 16:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 692, usnesení č. 1800).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 12.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který přijal k tomuto tisku dne 20.7.2005 usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 115/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 29.7.2005.

Svým usnesením č. 198, v hlasování č. 58 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 3.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 358/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 1010/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 1010/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 78, usnesení č. 1833).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 9. 2005.

Témata EUROVOC: investiční úvěrkolejové vozidloželezniční dopravaželezniční park