Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 117
(92 kB)
Návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 816
V.n.z. o podpoře výstavby družstevních bytů ze SFRB - EU

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Brýdl, který přijal k tomuto tisku dne 27.7.2005 usnesení č. 46.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Brýdl, který přijal k tomuto tisku dne 2.8.2005 usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 117/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 3.8.2005.

Svým usnesením č. 203, v hlasování č. 73 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 5.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 378/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 8. 2005 poslancům jako tisk 816/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 8. 2005 poslancům jako tisk 816/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 107, usnesení č. 1851).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Témata EUROVOC: bytová politikadružstevní důmfinancování z veřejných prostředkůhypotekární úvěrpronájem nemovitostiprávnická osobastavební politikastavební výpomoc