Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 119
(420 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Bohuslav Sobotka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 823
Novela z. o územních finančních orgánech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 823/0 dne 18. 11. 2004.
  Zákon předložen Výboru pro evropskou integraci k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2004 (usnesení č. 363). Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1484).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 823/5, který byl rozeslán 16. 6. 2005 v 11:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 241, usnesení č. 1735).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Milan Balabán, který přijal k tomuto tisku dne 27.7.2005 usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 119/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 4.8.2005.

Svým usnesením č. 210, v hlasování č. 130 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 5.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 444/2005.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 823/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 823/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 12. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 70, usnesení č. 1881).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 10. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 10. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 11. 2005.

Témata EUROVOC: celní právodaňová kontroladaňové orgányfinanční institucefinanční kontrolafiskální politika