Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 12
Strategie udržitelného rozvoje České republiky

Navrhovatelem je místopředseda vlády Martin Jahn.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.1.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.1.2005.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Prof.RNDr. Bedřich Moldan, který přijal k tomuto tisku dne 9.2.2005 usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 12/3.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.3.2005.

Svým usnesením č. 92, v hlasování č. 73 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.