Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 121
(87 kB)
Návrh zákona o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jaromír Talíř.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 8. 2004. Vláda zaslala stanovisko 3. 9. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 9. 2004 jako tisk 756/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 756
N.z. o rozhlasových a televizních poplatcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 756/0 dne 2. 8. 2004. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0756.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.7.2005.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.8.2005.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.7.2005.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Jehlička, který nepřijal k tomuto tisku dne 27.7.2005 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 121/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 5.8.2005.

Svým usnesením č. 222, v hlasování č. 172 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 8.8.2005 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 348/2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 8. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 9. 2005.

Témata EUROVOC: parafiskalitarozhlasové vysílánítelevizeveřejná instituceveřejná služba